Landschapsbeheer

Doormiddel van schapenbegrazing kunnen we het onderhoud aan natuur en openbaargroen verbeteren. Doordat de schaapskudde geleidelijk rondtrekt door de terreinen ontstaat er een speels landschap, wat rijk is aan verschillende soortenvegetatie. Waar insecten, reptielen en kleine zoogdieren goed van kunnen profiteren. De schapen bezoeken de terreinen 2 tot 4 keer per jaar. Daardoor ontstaan er rust periodes, zodat er genoeg tijd blijft voor bloei en zaadzetting, wat weer gunstig is voor vlinder en bijen. Als machines komen en alles kaal maaien, laten schapen daarentegen hier en daar uitgebloeide planten en stengels staan, dit zijn prima schuil en overwinteringsplekken voor insecten en kleineren dieren. Waar machines niet kunnen komen of moeilijk begaanbare gebieden, kunnen schapen juist een goede bijdragen leveren aan een mooi landschap.

Een schaapskudde is naast nuttig beheer, ook gewoon mooi om te zien. Voor de meeste mensen is een ontmoeting met de schapen ook een bijzondere en unieke ervaring. En werkt mee aan een groen en natuurlijk aanzien.

Onze werkwijze is dat er samen met opdrachtgevers er een begrazingsplan opgesteld wordt. Hierbij wordt er gekeken welk terreinbeeld er het beste bij het gebied past. Daarop kan er gekeken worden met welke graasdruk er begraast moet worden, er wordt dan rekening gehouden met het aantal schapen in de kudde, hoeveel graasdagen per jaar, graasrondes per seizoen, of er extra of minder intensief begraast moet worden en welke werk methode er gebruikt moet worden om het juiste natuurdoel te behalen.

De voorkeur van Landschapsbeheer Nieuwenhuijse gaat naar meerderjarige projecten. Dit omdat de resultaten van begrazing in de natuur maar deels in één seizoen zichtbaar is. sommige kruiden en bloemen laten enkele jaren op zich wachten voordat ze goed zichtbaar zijn net zoals vlinders, bijen, vogels en reptielen.

Bij schapenbegrazing zijn er verschillende methodes om mee te werken, zo kan je met een gescheperde kudde lopen. Hierbij word de schaapskudde door de herder en zijn hond door het terrein gehoed. Die zorgen er samen voor dat de kudde op de juiste plekken de juiste druk geven op het gewas. een groot voordeel van een gehoede kudde is dat er geen rasters nodig zijn. Vooral in Randstedelijke groengebieden, waar rasters vaak ongewenst zijn, is dit een groot voordeel. Het brengen van grote grazers in deze gebieden achter robuuste rasters lijkt een wat modieuze oplossing waarvoor een goed alternatief bestaat: de stadsherder. Die stadsherder kan naast alleen herder ook nog gastheer en toezichthouder in het terrein zijn.

Ook is er de methode om een kudde in een tijdelijke afrastering van flexinetten te houden. Hierbij trekt een kudde in vakken door het gebied. Een nadeel hiervan is dat je erg bloksgewijs door het terrein trekt, waardoor je duidelijke grenzen krijgt. Ook kan er minder flexibel gereageerd worden op plotseling veranderende zoals bijvoorbeeld een weersomslag. Een ander groot voordeel van een rondtrekkende kudde, zowel gehoed als in tijdelijke afrastering, is dat er genetische uitwisseling plaatsvindt tussen verschillende terreinen. Schapen verplaatsen grote hoeveelheden zaden en insecten(eieren) in de vacht, in de mest en tussen de hoeven tussen de verschillende terreinen waar ze grazen.

Zaandamse schapen op weg naar scheerbeurt