Nieuwe producten

Broedplateaus voor de Scholekster.

In het jaar van de Scholekster hebben we in samenwerking met Water, Land & Dijken en Sovon Vogelonderzoek Nederland verschillende broedplateaus geplaatst om te kijken of we zo het broedsucces kunnen verhogen.

Het idee is door middel van het plaatsen van broedplateaus in sloten en greppels dat er geen grondpredatoren zoals ratten, de vos of de hermelijn bij de eieren kunnen komen.

We hebben weer goed ons best gedaan en het ziet er als een lekker bedje uit. Laat de scholeksters maar komen.

Kerst Recept.

Landschapsbeheer.

Doormiddel van schapenbegrazing kunnen we het onderhoud aan natuur en openbaargroen verbeteren.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Lege winkelwagen.

Verder winkelen